Actueel

Stichting Welzijn

Heeft u al wel eens van de Stichting Welzijn Zundert gehoord? De gemeente Zundert ziet Stichting Welzijn Zundert (SWZ) als een voorportaal voor de professionele hulpverlening. SWZ is een organisatie die samen met 150 vrijwilligers een bijdrage levert aan het mee kunnen doen van de mensen in de samenleving van Zundert. Voordat professionele hulp nodig is kan de stichting, door het inzetten van vrijwilligers, mensen helpen bij het betrokken blijven in de gemeenschap. Daarvoor zijn er diverse mogelijkheden zoals het gebruikmaken van de Boodschappen Plus Bus (als vervoer een probleem is) of het deelnemen aan een huiskamerproject (als eenzaamheid en de behoefte aan een dagje samen met leeftijdsgenoten bij elkaar te zijn een optie is). Daarnaast kan SWZ samen met u zoeken naar een maatje waarmee u regelmatig leuke dingen gaat doen of als u behoefte heeft aan het delen van ervaringen met iemand anders. Ook zorgen wij voor het ondersteunen van de mantelzorgers in onze gemeente. Naast deze werkzaamheden begeleiden wij een speciale doelgroep binnen onze gemeenschap namelijk de vluchtelingen met een verblijfsstatus. Wij maken ze met behulp van een vrijwilliger weg wijs in Zundert en kunnen ook eventueel een taalmaatje inzetten voor het beter leren spreken en schrijven van de Nederlandse taal. En dat alles doen we samen met vrijwilligers. Deze vrijwilligers worden door ons als SWZ ondersteund en begeleid bij hun werkzaamheden. Wilt u meer weten op welke manier u gebruik kunt maken van onze voorzieningen of hebt u interesse om als vrijwilliger een steentje bij te dragen aan een goede Zundertse samenleving, neem dan contact met ons op. U kunt ons op werkdagen bereiken onder telefoonnummer 076 597 2200.

Wendy van Dijck dorpsambassadeur

Even voorstellen..... Wendy van Dijck is de nieuwe dorpsambassadeur van Klein Zundert bij de Gemeente. De dorpsambassadeur gaat graag met de inwoners in gesprek over hun leef- en woonomgeving. Op deze manier willen zij verbinding leggen tussen inwoners en de gemeente. Door regelmatig Klein Zundert te bezoeken en bereikbaar te zijn voor  de inwoners, hoopt Wendy een luisterend oor te bieden en zo te ervaren wat er zoal in Klein Zundert speelt. Ook kan Wendy U goed doorverwijzen naar het juiste gemeenteloket om zo ergenis en onnodige wachttijd te voorkomen. Wendy, van harte welkom!

Nieuwjaarsbijeenkomst

De nieuwjaarsbijeenkomst was goed bezocht en we gaan met de door U aangedragen onderwerpen aan de slag. We zijn druk doende om antwoord op uw vragen, c.q. suggesties te geven. Binnenkort zullen wij u hier verder over informeren. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, weet ons te vinden via Facebook of via de mail.

Nieuwjaarsbijeenkomst

De nieuwjaarsbijeenkomst van de dorpsraad was een succes. Mede door uw suggesties, tips en vragen, zijn wij meer dan gemotiveerd om de leefbaarheid van Klein Zundert te koesteren en waar mogelijk te verbeteren. Wij staan voor u klaar in 2018! Wij danken wethouders De Beer, Utens, van Aert, Wendy van Dijk van de Gemeente, Erik Voeten van Buurtpreventie en wijkagent Arie Boelhouwers voor hun medewerking.

 

Toekomst basisonderwijs Klein Zundert

De dorpsraad Klein Zundert houdt op 10 april a.s. een openbare avond over de toekomst van het basisonderwijs in Klein Zundert. De gemeente Zundert heeft een visie op het onderwijs in Zundert en de Stichting Primair Onderwijs Zundert (SPOZ heeft een plan om een Integraal Kind Centrum (IKC) voor Zundert en Klein Zundert op te gaan zetten.

De gemeenteraad wil door middel van een enquete aan ouders vragen hoe zij deze toekomst het liefst zien. Ook de Antoniusschool in Klein Zundert is onderdeel van deze visie en plannen. Om de (toekomstige) ouders van Klein Zundert en andere belangstellenden op een goede manier te informeren over deze visie, plannen en het IKC, houdt de Dorpsraad op 10 april a.s. om 19.30 uur in de Klein Zunderste Hoeve een openbare bijeenkomst. Sprekers op deze avond zijn wethouder Jan Aarts van de gemeente Zundert, Miranda Nagtzaam van de SPOZ, Christel Marijnissen, directeur van het IKC in Ulicoten en Werner van Kalmthout van de MR van de Antoniusschool. Tijdens deze bijeenkomst is er alle gelegenheid om vragen te stellen aan genoemde bezoekers. U bent van harte welkom op deze avond!