Leefbaarheid

Goede voorzieningen zijn essentieel voor de leefomgeving. Voor jong en oud moeten er voldoende mogelijkheden zijn om te leven en te ontspannen in Klein Zundert. De school, maar ook voorzieningen voor gezondheidszorg, cultuur, horeca en levensbehoefte hebben onze aandacht.
Niet alleen de dorpskern, maar ook zeker het buitengebied heeft onze aandacht. Ook daar zijn nog veel verbeterpunten te vinden, qua onderhoud en veiligheid.