Dorpsraad Klein Zundert van start

Klein Zundert beschikt sinds maandag officieel over een eigen dorpsraad. Maandagmiddag ondertekenden de stichting Dorpsraad Klein Zundert en de Gemeente Zundert een convenant over de samenwerkingsafspraken.

Mede naar aanleiding van de tournee van het college van burgemeester en wethouders door de kernen is de voorbije maanden het initiatief genomen om een bewonersorganisatie voor Klein Zundert in het leven te roepen.

 

Op 28 september 2016 besloot een aantal inwoners uit Klein Zundert definitief tot de oprichting van een Stichting Dorpsraad Klein Zundert.

Leefbaarheid
Deze stichting wil fungeren als lokale bewonersorganisatie en heeft tot doel om de leefbaarheid van het dorp Klein Zundert te bevorderen.

Om als gesprekspartner door de gemeente erkend te worden heeft de Gemeente Zundert maandag met de dorpsraad een convenant afgesloten, op dezelfde wijze zoals dat door de gemeente eerder is gedaan met de drie andere bewonersorganisaties in de gemeente Zundert.

Kerstverlichting
Namens de Gemeente Zundert plaatste burgemeester Leny Poppe-de Looff haar handtekening onder het document.

René Bastiaansen deed dit als voorzitter van de zeven leden tellende Stichting Dorpsraad Klein Zundert. Na de ondertekening ontstak de burgemeester de kerstverlichting in de kerstboom op het Jan Koekenplein in Klein Zundert.

Bron: Weekblad De Bode