De dorpsraad is er voor U!

Als dorpsraad trachten wij een luisterend oor te zijn voor al wat leeft binnen de gemeenschap. Mocht U op- of aanmerkingen hebben of zouden wij wellicht iets voor U kunnen betekenen? U kunt te allen tijde kontakt met ons opnemen via de mail, facebook of via één van de bestuursleden.

Wij staan graag voor U klaar!