Op zoek naar nieuwe leden

Taakomschrijving team Dorpsraad Klein Zundert

 

De Dorpsraad Klein Zundert vertegenwoordigt de gehele bevolking van Klein Zundert waarbij we aanspreekpunt en intermediair willen zijn tussen bevolking en de gemeente Zundert bij onderwerpen die de hele gemeenschap aangaan. Wij zetten ons in voor zorg en behoud van de leefbaarheid in Klein Zundert.

We zijn opgericht in December 2016. We zijn politiek onafhankelijk en zijn een stichting. Het bestuur bestaat uit vrijwilligers.

Concreet:

De dorpsraad heeft een aantal grote zaken waar ze aan werkt en deze zijn onderverdeeld onder de bestuursleden, dit zijn de langlopende projecten. Vaak zijn deze projecten complex en vragen geduld, tijd en aandacht. Je bent afhankelijk van meerdere partijen, zoals gemeente, ontwikkelaars, provincie, etc. 

Bijvoorbeeld René en Els zijn drukdoende met de vrijkomende agrarische bebouwing. In ons buitengebied staat nogal wat leegstand en om criminaliteit en verloedering te voorkomen, heeft de provincie en de gemeente zich tot doel gesteld om de bestemmingen voor dit gebied te herijken en te wijzigen, zodat er een nieuw vitaal platteland ontstaat waar het goed wonen en werken is. Emerance is o.a. verantwoordelijk voor de veiligheid. Door haar ruime ervaring heeft zij de juiste ogen en oren voor het opmerken van zaken die niet deugen. Haar kennis zet zij ook in voor het voorlichten van ouders en kinderen op het gebied van alcohol en drugs. Zij is een vraagbaak voor hoe bepaalde overlastgevende jongeren aan te pakken. Jan Bruins vertegenwoordigt de ouderen binnen onze gemeenschap. Doordat hij zeer actief is, komt hij regelmatig met allerlei ouderen in aanraking. Hij kan vrij eenvoudig situaties zoals vereenzaming opmerken en doorspelen.

Verder staat de ontwikkeling van de Assortimentstuin volop in de belangstelling. Dit is ook een project wat veel geduld en open ogen en oren vraagt. Taak van de dorpsraad is om aan de voorzijde van deze ontwikkelingen zich als volwaardig gesprekspartner op te stellen, informatie te verzamelen en omliggende bewoners te informeren.

Ook wordt binnenkort de school vernieuwd, komen er nieuwe huizen bij de Maalderij en op het terrein van de Bruin. Ontwikkelingen om nauwlettend in de gaten te houden, zodat eventuele wensen of zorgen van bewoners onder de aandacht worden gebracht.

Daarnaast spelen er allerhande kleine zaken, zoals bijvoorbeeld slechte oversteekplaatsen, slechte verlichting, overlast, etc. welke op korte termijn opgelost dienen te worden.  Deze zaken worden direct aan Els gecommuniceerd en zij neemt op haar beurt contact op met onze ambassadeur bij de gemeente, Wendy van Dijck. Zij zal de lijnen binnen de gemeente uitzetten. Taak van ons is dit te blijven monitoren en te controleren of het e.e.a. ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd.

We vergaderen 1 maal per maand, op de eerste dinsdag van de maand, steeds bij iemand thuis.

Regelmatig zijn er ook vergaderingen van andere dorpsraden, welke wij ook bezoeken om zo de onderlinge band met elkaar te versterken.

1 maal per jaar houden we onze jaarlijkse bijeenkomst waar we de inwoners van Klein Zundert op de hoogte willen stellen van wat wij het afgelopen jaar hebben bereikt en welke ontwikkelingen er voor Klein Zundert gaan spelen. De bijeenkomsten worden goed bezocht en we hebben het gevoel dat steeds meer mensen de dorpsraad weten te vinden.

We communiceren zoveel mogelijk via Facebook, De Bode en onze website. Als het nodig is, flyeren we huis aan huis om zodoende een maximaal bereik te hebben.

Het onderlinge contact is goed en warm. De sfeer is ontspannen en een ieder mag en kan volledig zichzelf zijn. Kortom het is gezellig. 

Aanmelden kan via één van de bestuursleden.