Nieuws

De dorpsraad is er voor U!

Als dorpsraad trachten wij een luisterend oor te zijn voor al wat leeft binnen de gemeenschap. Mocht U op- of aanmerkingen hebben of zouden wij wellicht iets voor U kunnen betekenen? U kunt te allen tijde kontakt met ons opnemen via de mail, facebook of via één van de bestuursleden.

Wij staan graag voor U klaar!

Oprichting Dorpsraad Klein Zundert

Op maandag 12 december a.s. om 17.15 uur zal in Café Schuttershof de oprichting van de stichting Dorpsraad Klein Zundert officieel plaatsvinden. Burgemeester Leny Poppe-De Looff zal akte van oprichting ondertekenen en met het ontsteken van de lichtjes in de kerstboom op het Jan Koekenplein zal de oprichting symbolisch worden bekrachtigd.

Kerstboom op Jan Koekenplein

De dorpraad heeft ervoor gezorgd dat er dit jaar een mooie kerstboom op het Jan Koekenplein staat. Op 12 december a.s. zullen de lichtjes worden ontstoken.