Nieuws

Nieuwjaarsbijeenkomst

De nieuwjaarsbijeenkomst van de dorpsraad was een succes. Mede door uw suggesties, tips en vragen, zijn wij meer dan gemotiveerd om de leefbaarheid van Klein Zundert te koesteren en waar mogelijk te verbeteren. Wij staan voor u klaar in 2018! Wij danken wethouders De Beer, Utens, van Aert, Wendy van Dijk van de Gemeente, Erik Voeten van Buurtpreventie en wijkagent Arie Boelhouwers voor hun medewerking.

 

Toekomst basisonderwijs Klein Zundert

De dorpsraad Klein Zundert houdt op 10 april a.s. een openbare avond over de toekomst van het basisonderwijs in Klein Zundert. De gemeente Zundert heeft een visie op het onderwijs in Zundert en de Stichting Primair Onderwijs Zundert (SPOZ heeft een plan om een Integraal Kind Centrum (IKC) voor Zundert en Klein Zundert op te gaan zetten.

De gemeenteraad wil door middel van een enquete aan ouders vragen hoe zij deze toekomst het liefst zien. Ook de Antoniusschool in Klein Zundert is onderdeel van deze visie en plannen. Om de (toekomstige) ouders van Klein Zundert en andere belangstellenden op een goede manier te informeren over deze visie, plannen en het IKC, houdt de Dorpsraad op 10 april a.s. om 19.30 uur in de Klein Zunderste Hoeve een openbare bijeenkomst. Sprekers op deze avond zijn wethouder Jan Aarts van de gemeente Zundert, Miranda Nagtzaam van de SPOZ, Christel Marijnissen, directeur van het IKC in Ulicoten en Werner van Kalmthout van de MR van de Antoniusschool. Tijdens deze bijeenkomst is er alle gelegenheid om vragen te stellen aan genoemde bezoekers. U bent van harte welkom op deze avond!

De dorpsraad is er voor U!

Als dorpsraad trachten wij een luisterend oor te zijn voor al wat leeft binnen de gemeenschap. Mocht U op- of aanmerkingen hebben of zouden wij wellicht iets voor U kunnen betekenen? U kunt te allen tijde kontakt met ons opnemen via de mail, facebook of via één van de bestuursleden.

Wij staan graag voor U klaar!

Oprichting Dorpsraad Klein Zundert

Op maandag 12 december a.s. om 17.15 uur zal in Café Schuttershof de oprichting van de stichting Dorpsraad Klein Zundert officieel plaatsvinden. Burgemeester Leny Poppe-De Looff zal akte van oprichting ondertekenen en met het ontsteken van de lichtjes in de kerstboom op het Jan Koekenplein zal de oprichting symbolisch worden bekrachtigd.