Nieuws

Opfriscursus Veilig Verkeer 50 plus

Hoe zorg jij dat je mobiel blijft? We willen allemaal zo lang mogelijk blijven fietsen of autorijden. Zolang je dit kunt blijven doen, heb je je vrijheid. Maar je wordt wat ouder en het verkeer vergt veel van je aandacht. Hoe zorg je dat je mobiel blijft? Iedereen die zich dat weleens afvraagt kan gratis meedoen met de Opfriscursus van Veilig Verkeer Nederland. In opdracht van de gemeente Zundert organiseren we dit jaar opfriscursussen voor de ervaren automobilist. Iets voor jou? We organiseren dit jaar diverse cursussen in de gemeente Zundert. Kijk voor meer informatie op vvn.nl/opfriszundert. Hier kunt u zich meteen aanmelden. U ontvangt ruim voor aanvang van de cursus een bevestigingsbrief met de locatiegegevens.

Wendy van Dijck dorpsambassadeur

Even voorstellen..... Wendy van Dijck is de nieuwe dorpsambassadeur van Klein Zundert bij de Gemeente. De dorpsambassadeur gaat graag met de inwoners in gesprek over hun leef- en woonomgeving. Op deze manier willen zij verbinding leggen tussen inwoners en de gemeente. Door regelmatig Klein Zundert te bezoeken en bereikbaar te zijn voor  de inwoners, hoopt Wendy een luisterend oor te bieden en zo te ervaren wat er zoal in Klein Zundert speelt. Ook kan Wendy U goed doorverwijzen naar het juiste gemeenteloket om zo ergenis en onnodige wachttijd te voorkomen. Wendy, van harte welkom!

Nieuwjaarsbijeenkomst

De nieuwjaarsbijeenkomst was goed bezocht en we gaan met de door U aangedragen onderwerpen aan de slag. We zijn druk doende om antwoord op uw vragen, c.q. suggesties te geven. Binnenkort zullen wij u hier verder over informeren. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, weet ons te vinden via Facebook of via de mail.

Nieuwjaarsbijeenkomst

De nieuwjaarsbijeenkomst van de dorpsraad was een succes. Mede door uw suggesties, tips en vragen, zijn wij meer dan gemotiveerd om de leefbaarheid van Klein Zundert te koesteren en waar mogelijk te verbeteren. Wij staan voor u klaar in 2018! Wij danken wethouders De Beer, Utens, van Aert, Wendy van Dijk van de Gemeente, Erik Voeten van Buurtpreventie en wijkagent Arie Boelhouwers voor hun medewerking.

 

Toekomst basisonderwijs Klein Zundert

De dorpsraad Klein Zundert houdt op 10 april a.s. een openbare avond over de toekomst van het basisonderwijs in Klein Zundert. De gemeente Zundert heeft een visie op het onderwijs in Zundert en de Stichting Primair Onderwijs Zundert (SPOZ heeft een plan om een Integraal Kind Centrum (IKC) voor Zundert en Klein Zundert op te gaan zetten.

De gemeenteraad wil door middel van een enquete aan ouders vragen hoe zij deze toekomst het liefst zien. Ook de Antoniusschool in Klein Zundert is onderdeel van deze visie en plannen. Om de (toekomstige) ouders van Klein Zundert en andere belangstellenden op een goede manier te informeren over deze visie, plannen en het IKC, houdt de Dorpsraad op 10 april a.s. om 19.30 uur in de Klein Zunderste Hoeve een openbare bijeenkomst. Sprekers op deze avond zijn wethouder Jan Aarts van de gemeente Zundert, Miranda Nagtzaam van de SPOZ, Christel Marijnissen, directeur van het IKC in Ulicoten en Werner van Kalmthout van de MR van de Antoniusschool. Tijdens deze bijeenkomst is er alle gelegenheid om vragen te stellen aan genoemde bezoekers. U bent van harte welkom op deze avond!