Veiligheid

Veiligheid is een gevoel en een beleving. Het is van het grootste belang dat een ieder zich veilig mag en kan voelen in Klein Zundert. De dorpsraad zal zich inspannen om het gevoel van veiligheid te vergroten en te verbeteren. De verkeersveiligheid heeft prioriteit. De snelheid waarmee binnen het dorp wordt gereden is onacceptabel en zorgt voor gevaarlijke situaties. Een straat die zowel functioneert als bestemmingsstraat naar school, en tevens als doorgangsroute dient, vraag om extra aandacht en prioriteit. Een goede wegmarkering, maar ook goede verlichting draagt bij aan een betere veiligheid.
Veiligheid is ook een woonomgeving waar je je fijn en zeker voelt. Waar je je geen zorgen hoeft te maken over criminaliteit en andere overlast. Ook dit heeft de aandacht van de dorpsraad. Wist u dat u de wijkagent altijd kunt benaderen?

Voor klein dagelijks leed zoals een losliggende stoeptegel, zwerfvuil, defecte straatverlichting, etc kunt u terecht bij Verbeterdebuurt.nl van de Gemeente.